azarparstamin@gmail.com
+21 66004459
فروش مواد شیمیایی , مواد شیمیایی , فروش مواد شیمیایی مرک , آذرپارس تامین , مرک تامین
تبلیغات
شرکت آذرپارس تامین

دوش و چشم شوی گالوانیزه

   دوش وچشم شوی یکپارچه ساخته شده از گالوانیزه و سردوش مطابق استاندارد که  در انواع زیر می باشد:

دوش و چشم شوی اضطراری گالوانیزه .

  دوش و چشم شوی دیواری گالوانیزه.

این دوش همچنین دارای اهرم نیز می باشد. چشم شویی که به دوش متصل است دارای 2 جایگاه شستشو دهنده با محافظ پلاستیکی می باشد. که راحتی آب در آن سرازیر می شود. دوش و چشم شوی دارای پدال دستی و پایی می باشد.

دوش و چشم شوی در مواقعی کاربرد دارد که مواجه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد. که در این صورت اولین اقدام استفاده از آب فراوان و دوش و چشم شوی جهت رقیق سازی و شستشو مواد شیمیایی از روی بدن می باشد.

دوش اضطرای آزمایشگاهی برای شستن آلودگی شیمیایی از روی بدن و لباس های آزمایشگاه در مواقع اضطراری استفاده می شود.

بايد در آزمايشگاه دوش و چشم شوی ها، در محل هاي مناسب نصب شوند ، مخصوصاً در بخش هايي از آزمايشگاه که  از مواد

شيميايي سوزاننده استفاده مي شود . تعداد اين دوش ها بستگي به وسعت آلودگي و فضاي آزمايشگاه دارد . حتي الامكان درجه حرارت آب مورد استفاده در دوش ها معتدل باشد .

همچنين عملكرد دوشها و سيستم فاضلاب آنها بايد بطور متناوب بررسي شود .

.

فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی