azarparstamin@gmail.com
+21 66004459
فروش مواد شیمیایی , مواد شیمیایی , فروش مواد شیمیایی مرک , آذرپارس تامین , مرک تامین
تبلیغات
شرکت آذرپارس تامین

هود سقفی

کانوپی هودها بر روی دیوار یا سقف قسمت معینی از آزمایشگاه قرار میگیرند تا عملیات شیمیایی مورد نظر برای فضای درنظرگرفته در زیر این نوع هودها انجام پذیرد. فن این نوع هود را نمیتوان برروی هود سوار نمود بنابراین باید فضایی در بیرون از آزمایشگاه جهت قرارگیری فن تعبیه نمود.

هود های سقفی در انواع زیر موجود می باشد:

1. هود سقفی استیل

2. هود سقفی فولادی (فلزی)

 

فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی