azarparstamin@gmail.com
+21 66004459
فروش مواد شیمیایی , مواد شیمیایی , فروش مواد شیمیایی مرک , آذرپارس تامین , مرک تامین
تبلیغات
شرکت آذرپارس تامین

هود بازویی

هودهای مفصلی (بازویی) جهت تهویه موضعی آلودگی هایی نظیر گرد و غبار، بخارات و گازهای سمی و خطرناک حاصل از آزمایشات شیمیایی است. هود بازویی بالا سر کاربر جهت مکش ذرات و هوای آلوده موتور به کار برده می شود.

در دو مدل (برند) زیر موجود می باشد:

1. طرحTOF

2. طرحMOVEX

فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی