azarparstamin@gmail.com
+21 66004459
فروش مواد شیمیایی , مواد شیمیایی , فروش مواد شیمیایی مرک , آذرپارس تامین , مرک تامین
تبلیغات
شرکت آذرپارس تامین

کمد نگهدارنده سیلندر

برای ایمن سازی محیط و رفع خطرات نگهداری سیلندرهای گاز از قبیل افتادن سیلندر، نشت گازهای خطرناک و انفجار سیلندر و یا در مواردی که احتمال بروز آتش سوزی در محیط نگهداری سیلندرها وجود دارد، جهت جلوگیری از سرایت آتش به سیلندر و به منظور ایزوله کردن آن از محیط،  از کابینت های ایمنی نگهداری سیلندر گاز استفاده میگردد.

فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی